Preguntes anteriors

 • 22/07/2022

  • Dades

  L’autobús també funciona de nit. Quantes línies té i a quants municipis dóna servei la xarxa de NitBus de l’AMB ?

  19 línies i 23 municipis

  Veure més

 • 22/07/2022

  • Curiositats

  Va d’apel·lacions populars. Quins d’aquests malnoms NO correspon a un vehicle o servei de transport públic de les quatre demarcacions catalanes?

  El “mata-burros”

  Veure més

 • 22/07/2022

  • Història

  El servei d’autobusos interurbans entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat va ser de una de les primeres línies en entrar en funcionament. Quin any es va iniciar el servei?

  1921

  Veure més

 • 21/07/2022

  • Dades

  La percepció dels usuaris sobre els diferents modes de transport, segons l’enquesta de mobilitat en dia feiner, és positiva en tots els casos. Però, en quin ordre (de major a menor valoració) queden situats els diferents tipus de transport? 

  Tramvia, FGC, bus, metro, rodalies 

  Veure més

 • 21/07/2022

  • Curiositats

  Hi ha hagut línies d’autobús interurbà de freqüència realment molt baixa. Així, per exemple, la línia TbC de Terrassa a Castellar del Vallés per la Batzuca, tenia una freqüència de pas de:

  Un  autobús a l’any per sentit.

  Veure més

 • 21/07/2022

  • Història

  Quina és la darrera estació ferroviària, metro inclòs,  que s’ha posat en servei a l’àrea inclosa a les zones tarifàries de l’ATM?

  Santa Perpetua de la Mogoda – Riera de Caldes

  Veure més